top of page

Polítiques de protecció de dades

 

1.Teixits Sánchez informa als usuaris que cada vegada que utilitza aquest lloc web estarà sota l'aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment.

 

2. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Teixits Sánchez informa que les dades personals que ens aporta seran objecte de tractament en un fitxer responsabilitat de Teixits Sánchez les finalitats del qual són:

 

  • Gestió i compliment del contracte de compravenda

  • Atenció al client davant de sol·licituds que ens plantegi

  • Oferir-vos informació de la nostra gamma de productes i serveis, incloent l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic

 

3. L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veraces. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda a l'esmentat fitxer està en tot moment actualitzada i no contingui errors. Qualsevol dany o perjudici causat al lloc web oa la persona responsable del mateix oa qualsevol tercera persona per l'aportació d'informació errònia, inexacta o incompleta als formularis de registre serà responsabilitat exclusiva de l'usuari.

 

4.Teixits Sánchez amb domicili social al c/ Sant Pere Més Baix nº12 (Barcelona) C.P 08003, com a responsable del fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la vostra informació de caràcter personal ia garantir l'exercici dels vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant l'enviament d'un e-mail a info@textilsanchez.com, o mitjançant carta adreçada a l'adreça anteriorment esmentada, en ambdós casos facilitant una fotocòpia del document nacional d'identitat, o del passaport o altre document vàlid que l'identifiqui.

 

bottom of page